Hoofddiensten

PLC

Een PLC (programmable logic controller) is een elektronisch apparaat dat voornamelijk in de industrie wordt toegepast. De controller leest een custom programma dat is gemaakt door mensen meerdere keren per seconde. Door de ingangen en uitgangen elektrisch te bedraden kan een proces worden beheerst. Een status kan worden gelezen, niveau’s zijn bekend zijn of berekeningen kunnen worden uitgevoerd naar de hand van digitale of analoge ingangen. Vandaag de dag zijn PLC’s een belangrijk onderdeel in de automatisering geworden.

HMI

Machines in de industrie maken vaak gebruik van een HMI (Human Machine Interface). De interface tussen mens en machine. Hierdoor kunnen instellingen veranderd worden of kan de machine gestart en gestopt worden. Voornamelijk is het belangrijkste bij processen dat belangrijke waardes kunnen worden uitgelezen. Op deze manier kan het process worden gemonitord en kunnen operators ingrijpen wanneer dat nodig is. Je kijkt als het ware in de PLC.

SCADA

SCADA staat voor Supervisory Control And Data Acquisition en is niet meer weg te denken bij grote productiebedrijven. Hiermee kunnen alle PLC besturingen worden gemonitord bestuurd, gelogd etc..

Andere diensten

Frequentie regelaar

Netwerk

Profibus / Porfinet