Op de Jacktel Rig Haven vond een storing plaatst in de communicatie tussen 2 verschillende systemen. Dit korte bezoek was om dit in kaart te brengen, te documenteren en waar nodig al op te lossen.

Related Projects